Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o godzinach pracy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2019r. będzie C Z Y N N Y DO GODZ. 1300

Zarządzenie w sprawie czasu pracy pracowników GOPS-u.

Zarządzenie Nr 21/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Kwilczu w 2018 roku.

Wykaz rejonów działania poszczególnych pracowników socjalnych GOPS Kwilcz wg miejscowości

Pracownik socjalny Alina Klapczyńska (specjalista pracy socjalnej) Pracownik socjalny Renata Huebner (specjalista pracy socjalnej) Pracownik socjalny Iwona Kapelak (specjalista pracy socjalnej) Kwilcz: - ul. 35-lecia PRL - ul. Powstańców Wlkp. - ul. Podgórna - ul. Chabrowa - ul. Frezjowa - ul. Konwaliowa - ul. Magnoliowa -...

Świadczenia wychowawcze

1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka - do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1) obywatelom polskim. 2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Komu przysługują Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 554 ze zm.). 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: a) obywatelom polskim; b) cudzoziemcom: - jeżeli wynika to z wiążących...

Świadczenia rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi...

300+

Rządowy program ,,Dobry start” Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje: 1) rodzicom (tj. matce, ojcu), opiekunom faktycznym (tj. osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem jeżeli wystąpiły do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekunom prawnym dziecka; 2) osobom uczącym się (tj. osobom pełnoletnim uczącym się w szkole,...

Terminy składania wniosków

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (tj. okres trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego...

Terminy przyjmowania wniosków i udzielania informacji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu uprzejmie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2018 r. do odwołania, działy: – świadczenie wychowawcze ( 500+ ), – świadczenie z funduszu alimentacyjnego, (biuro nr 3 ), – świadczenia rodzinne, – świadczenie dobry start ( 300+ ) (biuro nr 1 ), będą przyjmowały wnioski...

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KWILCZ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne, zasiłek szkolny. 2. Świadczenia pomocy materialnej przysługują: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,...

Zatrzymaj banner przewijany
...::: WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW :::...::...::: WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW :::...::