Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które mogą ubiegać się: matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć...

Świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Osobami uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in. a) osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), b)...

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom: a) niepełnosprawnemu dziecku; b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu; c) niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym...

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym...

Terminy składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (tj. okres trwający od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie...

Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres (tj. okres trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń...

Świadczenie wychowawcze

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka - do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1) obywatelom polskim. 2) cudzoziemcom: a) do których...

Informacje o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KWILCZ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium...

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - rok szkolny 2013/2014.

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KWILCZ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium...

Świadczenie rodzinne - zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia, lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku...

Zatrzymaj banner przewijany
...::: WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW :::...::...::: WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW :::...::