Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

...::: WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KWILCZU :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI :::...::...::: ZAPRASZAMY DO DZIAŁU PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW :::...
Zatrzymaj banner przewijany

Przyjmowanie i załatwianie spraw zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które mogą ubiegać się: matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej...

czytaj więcej o Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka »

Świadczenie rodzicielskie

Przyjmowanie i załatwianie spraw

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Osobami uprawnionymi do pobierania tego świadczenia...

czytaj więcej o Świadczenie rodzicielskie »

Zasiłek pielęgnacyjny

Przyjmowanie i załatwianie spraw

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom: a) niepełnosprawnemu dziecku; b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu; c) niepełnosprawnej...

czytaj więcej o Zasiłek pielęgnacyjny »

Zasiłek rodzinny

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny...

czytaj więcej o Zasiłek rodzinny »

Terminy składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przyjmowanie i załatwianie spraw

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (tj. okres trwający od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.) złoży...

czytaj więcej o Terminy składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego »

Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze

Przyjmowanie i załatwianie spraw

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres (tj. okres trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od...

czytaj więcej o Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze »

Świadczenie wychowawcze

Przyjmowanie i załatwianie spraw

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka - do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Prawo...

czytaj więcej o Świadczenie wychowawcze »

Informacje o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Przyjmowanie i załatwianie spraw

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KWILCZ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr...

czytaj więcej o Informacje o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 »

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - rok szkolny 2013/2014.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KWILCZ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr...

czytaj więcej o Pomoc materialna o charakterze socjalnym - rok szkolny 2013/2014. »

Świadczenie rodzinne - zasiłek rodzinny

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia, lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje...

czytaj więcej o Świadczenie rodzinne - zasiłek rodzinny »

Realizacja: IDcom.pl